spinner

Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe

Viac informácií →

Trvalý pobyt v apartmáne

Pridané: 21.8.2019

Odpoveď na otázku, či je možné v apartmáne nahlásiť trvalý pobyt nie je jednoduchá ani jednoznačná. Každý prípad je totiž potrebné posudzovať striktne individuálne.

Je potrebné rozlišovať to, či apartmán spĺňa stavebno-technické normy alebo ich nespĺňa. Podľa toho by sa mal líšiť aj postup stavebných úradov pri tom, či označia daný priestor za spôsobilý na trvalé bývanie, alebo nie.

Na druhej strane podľa vyjadrenia katastra nehnuteľností, sa apartmány zapisujú do katastra nehnuteľností ako byty. V takom prípade nie je dôvod na to, aby ohlasovňa pobytov odmietla zapísať trvalý pobyt v apartmáne. Iná situácia však nastane, ak je apartmán v katastri nehnuteľnosti zapísaný ako nebytový priestor. Je pochopiteľné, že v takom prípade nie je možné trvalý pobyt zapísať. V súčasnosti však u odbornej verejnosti prevláda názor, že apartmán sa do katastra nehnuteľností zapisuje ako byt, a preto neexistuje dôvod, prečo by v apartmáne nemohol byť nahlásený trvalý pobyt. Pre úplnosť uvádzame, že ohlasovňa pobytov nemá právomoc na posudzovania toho, či daný priestor spĺňa podmienky na bývanie. Túto právomoc má výlučne stavebný úrad, na základe rozhodnutí ktorého orgán katastra nehnuteľností zaeviduje danú nehnuteľnosť, resp. priestor ako byt, či nebytový priestor.

TOP Nehnuteľnosti