spinner

Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe

Viac informácií →

Predaj a kúpa bytu krok za krokom

Pridané: 21.8.2019

Pokiaľ nemáte s predajom nehnuteľnosti skúsenosti, tento proces sa vám môže javiť ako veľká neznáma. Napriek tomu, že vás v praxi prevedieme celým procesom „bezbolestne“ čiže bez toho, aby ste si museli niečo namáhavo študovať či svojpomocne vybavovať, sme sa rozhodli pre vás pripraviť tento informatívny článok. 

Jeho cieľom je previesť vás celým procesom kúpy, aby ste mali prehľad o jednotlivých krokoch, ktoré vás v tomto procese čakajú.

1. krok: Zloženie zálohy

Prvým krokom v rámci  predaja je podpísanie rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačnej zálohy. Tá sa zvyčajne pohybuje vo výške 1,5% až % z celkovej predajnej sumy. Záloha zostáva v depozite realitnej kancelárie a neskôr sa započítava do predajnej ceny. Podpis rezervačnej zmluvy a zaplatenie rezervačného poplatku znamená pre  predávajúceho a realitnú kanceláriu záväzok, že byt nebudú ponúkať ďalším záujemcom. Pre kupujúceho to znamená, že byt kúpi, t.j. podpíše kúpnu zmluvu s predávajúcim a v dohodnutej lehote doplatí zvyšok kúpnej ceny. Ak by niektorá strana nedodržala podmienky rezervačnej  zmluvy, suma vo výške rezervačnej zálohy môže slúžiť ako zmluvná pokuta, ktorá následne(podľa dohody)prepadne v prospech predávajúceho, alebo kupujúceho a realitnej kancelárie.

2. krok: Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve sa zvykne podpisovať v prípade, ak kupujúci nemá k dispozícii celú časť kúpnej ceny a financuje kúpu nehnuteľnosti napríklad prostredníctvom hypotekárneho úveru. Takáto zmluva sa tiež použije, ak je lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy dlhšia, prípadne ak kupujúci poskytne predávajúcim ešte pred podpisom kúpnej zmluvy vyšší obnos finančných prostriedkov ako časť kúpnej ceny, napríklad na vyrovnanie záväzkov predávajúceho voči tretím osobám (napr. bytový správca). Podpisom tejto zmluvy sa obe strany zaväzujú podpísať v stanovenom termíne kúpnu zmluvu. Zmluva o budúcej zmluve by mala vždy obsahovať aj návrh kúpnej zmluvy.

3. krok: Kúpna zmluva

Ak kupujúci plánuje financovať kúpu bytu prostredníctvom hypotekárneho úveru, je mimoriadne dôležité, aby vopred zistil vo finančných inštitúciách aké sú jehomožnosti na získanie hypotéky. V prípade neposkytnutia hypotekárneho úveru tak môže predísť  nepríjemnémuprepadnutiu rezervačnej zálohy  v prospech predávajúceho a realitnej kancelárie. Veľkou výhodou jeakkupujúci využije služby finančného poradenstva priamo v realitnej kancelárii. V okamihu, keď má kupujúci vyriešené náležitosti ohľadom financovania nehnuteľnosti (a má schválený hypotekárny úver), uzatvára sa kúpna zmluva.

4. krok: Návrh na vklad

V prípade, ak kupujúci čerpá na kúpu bytu hypotekárny úver, predávajúci okrem kúpnej zmluvy s kupujúcim uzatvára s hypotekárnou bankou záložnú zmluvu. Kúpna zmluva by sa mala uzatvoriť skôr ako záložná zmluva.. Následne realitná kancelária podá na kataster nehnuteľností návrh na vklad záložnej zmluvy, spolu so záložnou zmluvou a následne návrh na vklad kúpnej zmluvy, spolu s kúpnou zmluvou. Celý  proces zavkladovania absolvuje realitná kancelária s vami. Poplatok za zavkladovanie záložnej zmluvy hradí štandardne kupujúci a poplatok za zavkladovanie kúpnej zmluvy hradí realitná kancelária.

5. krok: Odovzdanie bytu

Po zaplatení celej kúpnej ceny nasleduje odovzdanie nehnuteľnosti na základe preberacieho protokolu. Protokol obsahuje údaje o predávajúcom a kupujúcom, údaje o nehnuteľnosti, stav odoberaných energií (najmä voda, kúrenie, elektrika, plyn), výrobné čísla meračov, počet a druh kľúčov, ktoré odovzdáva predávajúci novému majiteľovi a poznámky, týkajúce sa stavu preberanej nehnuteľnosti.

6. krok: Odhlásenie energií

Po faktickom odovzdaní bytu nasleduje odhlásenie starého majiteľa a prihlásenie nového majiteľa u dodávateľov energii a u správcu bytového domu. Toto môžu spraviť predávajúci a kupujúci spoločne, alebo (ak sa nevedia časovo zladiť), najskôr sa robí odhlásenie a  potom nahlásenie nového majiteľa. Plynárne a elektrárne tieto úkony zabezpečia na základe podpísanej a overenej kúpnej zmluvy a preberacieho protokolu. Správca bytového domu bude zvyčajne vyžadovať doklad o povolení vkladu, alebo nový list vlastníctva, na ktorom už ako majiteľ bude figurovať kupujúci.

ZSE prijíma informácie o zmene vlastníka elektromeru od 07:00  do 19:00  telefonicky na tel. č. 0850 111 555 (zo zahraničia +421 232 101 933), voľba 1,1,4. Odovzdávajúci telefonicky nahlási svoje zákaznícke číslo  a EIC kód a následne nahlási meno nového odberateľa spolu so stavom ukončenia odberu elektriny (podľa stavu,  uvedeného v preberacom protokole). Následne sa do troch pracovných dní prihlási na odber elektrickej energie nový odberateľ. Ak sa v tejto trojdňovej lehote nový odberateľ neprihlási, pôvodnému odberateľovi zmluva nekončí a figuruje v pozícii odberateľa aj naďalej. Po prihlásení nového odberateľa s ním ZSE uzatvorí novú zmluvu na odber elektrickej energie. Písomné vyhotovenie zmluvy bude novému odberateľovi doručené poštou.

V SPP je potrebné odhlásiť starého odberateľa  a prihlásiť nového odberateľa prostredníctvom ich preberacieho protokolu. Ten je potrebné   doručiť SPP mailom, poštou alebo odniesť osobne na pobočku pre zákazníkov.

TOP Nehnuteľnosti