spinner

Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe

Viac informácií →

Poradňa

Pridané: 21.8.2019

V našej poradni nájdete informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti. Nájdete tu nielen problémy, ale aj rady z praxe od našich kolegov. Ak ste nenašli odpoveď, neváhajte nám napísať.

Prečo s nami spolupracovať?
 

Predaj nehnuteľnosti je udalosť, ktorá sa vo vašom živote nebude často opakovať a je dôležité, aby ste o nej vedeli, čo najviac. Čím viac informácii o predaji máte, tým si môžete byť istejší správnosťou svojich rozhodnutí.

Mnoho ľudí si myslí, že predaj nehnuteľnosti bez realitnej kancelárie im ušetrí dáku tu korunu. To môže byť sčasti pravda, avšak iba za predpokladu, že dokonale poznajú postupy predaja nehnuteľnosti. Ako to ale býva v praxi, veľa ľudí sa spáli a to hneď na 2 kroku. Vidina ušetrenia pár korún, má za následok, že prichádzajú o väčšie peniaze, ktoré mohli získať predajom nehnuteľnosti. Bez pomoci, ale môžu prísť nie len o peniaze, ale i nebodaj o majetok.

Predaj nehnuteľnosti skrýva mnohé úskalia a rozhodnutia rozhodujú o úspechu alebo neúspechu predaja. Niektoré z nich si rozoberieme.

Nekonkrétne napísaný inzerát, zle spravená fotka či nesprávne nadstavená predajná cena, skôr odradia záujemcu, než by sa byt predal. Tým sa zbytočne naťahuje čas, ale i prichádza o záujemcov. Je to začiatočnícka chyba a dokonca najčastejšia.

Rozhodnutie predávať cez niekoľko realitných kancelárií, spôsobuje iba chaos. Pokiaľ sa vaša nehnuteľnosť objaví v inzercii na webových stránkach viackrát, pôsobí na záujemcov o kúpu, že sa nehnuteľnosť nedarí dlhodobo predať alebo že sa jej chcete rýchlo zbaviť. Taktiež sa vám môže stať, že predaj nemáte pod kontrolou a nemáte prehľad o jednotlivých inzerciách a cenách, za ktorú sa vaša nehnuteľnosť predáva. Navyše viac kancelárií, vyššia pravdepodobnosť, že budú podliezať cenu, len aby predali, čím predávate pod cenu. 

Pri predaji sa na inzerciu ozýva množstvo ľudí. Vybrať spomedzi nich seriózneho kupca a preveriť ho, zaberie množstvo času i peňazí. Úlohou makléra je práve tieto osoby preverovať, selektovať a identifikovať záujemcov o obhliadku vašej nehnuteľnosti. Tým sa minimalizuje riziko, že by sa do vášho bytu dostal neznámy človek, čím chráni váš majetok pred podvodníkmi a zlodejmi. 

Zmluvy stiahnuté z internetu, sú síce zadarmo alebo za pár korún, avšak tie neodporúčame používať. Nie sú kompletné a nezodpovedajú vašim požiadavkám alebo potrebám. Takéto zmluvy nemusí uznať kataster nehnuteľností a konanie preruší, ale môžete sa vystaviť, nezaplateniu kúpnej ceny. Nie je nič horšie, ako "predať" nehnuteľnosť a nedostať za ňu zaplatené. Takéto lacné riešenia, vás môžu vystaviť súdnym ťahaniciam a vyjsť poriadne draho.

Výhodou spolupráce len s jednou realitnou kanceláriou je, že dokáže zabezpečiť masívnejšiu reklamu, prezentáciu vašej nehnuteľnosti, používa overené zmluvy a postupy. Navyše sa nevystavíte negatívam predaja a máte celý predaj plne pod kontrolou. 

Sme profesionáli a sme poistení v Allianz. Tým dávame väčšiu garanciu ako iné realitné kancelárie, ktoré väčšinou toto poistenie nemajú.

Tí z vás, ktorí nechcete riskovať, strácať čas alebo prichádzať o peniaze, spolupracujete s nami. 
 

Ako na prepis energií a služieb?
 

Po úspešnom predaji nehnuteľnosti vás ešte čaká zopár povinností. Prepis energií a služieb sa nevypláca podceňovať.
Podkladom pre prepis energií, slúži protokol spísaný medzi novým a pôvodným majiteľom nehnuteľnosti. V protokole sú uvedené všetky stavy meračov ku dnu odovzdania nehnuteľnosti a prepis môže začať. 

Ukončenie odberu energií sa oznamuje priamo spoločnostiam, od ktorých sa odoberajú jednotlivé energie: elektrina, plyn, voda, či kúrenie.

Ako doklad pri prepise energií slúži buď návrh na vklad, kde je viditeľná pečiatka katastrálneho úradu alebo po vykonaní prepisu je to list vlastníctva.
 

1. Prepis elektrickej energie


Prepis môžete uskutočniť pohodlne telefonicky. Pred kontaktovaním spoločnosti si poznamenajte nasledujúce informácie:
Meno, priezvisko a adresy predávajúceho a kupujúceho
Číslo elektromera, číslo miesta spotreby, zákaznícke číslo a EIC kód predchádzajúceho odberateľa (je uvedené priamo na merači alebo na faktúre)
Stav elektromera ku dňu protokolárneho odovzdania bytu novému majiteľovi
Fakturačnú adresu, prípadne telefónne číslo a e-mail pre doručovanie elektronickej faktúry
Výška zálohy za odber elektriny. Pri prvom nastavení sa môžete riadiť výškou mesačnej zálohy pôvodného majiteľa. Neskôr vám spoločnosť výšku automaticky prestaví a odporučí.

Následne spoločnosť, poskytujúca elektrickú energiu vám pošle ako novému majiteľovi nehnuteľnosti Zmluvu o dodávke elektriny a Zmluvu o pripojení.  Pôvodnému majiteľovi bude dodatočne doručené vyúčtovanie do dňa protokolárneho odovzdania nehnuteľnosti s nahláseným konečným stavom.
 

2. Prepis plynu


Prepis plynu prebieha veľmi podobne ako pri elektrine. Jediným rozdielom je, že si žiadosť o poskytovanie plynu podáte priamo na zákazníckom centre alebo zašlete mailom na ............. . Pričom na žiadosti o prepis plynu sa vyžaduje podpis oboch, nového i pôvodného majiteľa.

Žiadosť teda má obsahovať:
Meno, priezvisko a adresy predávajúceho a kupujúceho
Adresa zapojeného merača, zákaznícke číslo, číslo zmluvy o dodávke plynu  (je uvedené priamo na merači alebo na faktúre) PRIDAŤ LINK
Fakturačnú adresu, prípadne telefónne číslo a e-mail pre doručovanie elektronickej faktúry
Predpokladaná spotreba plynu v jednotkách
Druh zazmluvnenej tarify a výška zálohových platieb
Stav merača (plynomeru) ku dňu odovzdania bytu novému majiteľovi 
Postup vyúčtovania spotreby plynu pre pôvodného majiteľa je úplne rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.
 

3. Prepis vody a tepla


Pri kúpe bytu je prepis energií vody a tepla o niečo jednoduchší. S vypísaným protokolom o stave vodomeru a merača tepla na radiátoroch zájdete za správcom bytového domu, ktorý už zmenu zrealizuje za vás.

V prípade, ak ste kúpili dom, vypíšete žiadosť o zmenu majiteľa odberu vody a tepla a v danej spoločnosti podpíšete Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
 

4. RTVS


Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Prihlásiť sa môžete aj na stránke RTVS.
 

Čo nezabudnúť spraviť po predaji?


1. Zmena trvalého pobytu


Zmena trvalého pobytu sa oznamuje priamo na mestskom alebo obecnom úrade.

Treba predložiť:
- Platný občiansky preukaz
- Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, resp. bytu
- Originál listu vlastníctva nehnuteľnosti  (pri maloletých do 15 rokov treba predložiť aj originál rodného listu)
 

2. Nový občiansky preukaz


O vydanie nového občianskeho preukazu treba na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru požiadať do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. So žiadosťou treba predložiť aj potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktoré vystavila mestská čast, resp. obec.
 

3. Zdravotná poisťovňa 


Zmenu trvalého pobytu treba nahlásiť do 8 dní, inak hrozí pokuta. Ako doklad je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.
 

4. Sociálna poisťovňa


Ak ste zamestnaní, zmenu hlási zamestnávateľ miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľa na tlačive Registračný list FO prostredníctvom systému elektronických služieb (SES). Ak ste SZČO, zmenu trvalého pobytu ste povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní od zmeny a to na tlačive Registračný list FO. Dobrovoľne nemocensky poistené osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby a dobrovoľne poistené osoby v nezamestnanosti sú povinné do 8 dní písomne oznámiť zmenu miesta trvalého pobytu.
 

5. Správa/spoločenstvo vlastníkov


Povinnosť odhlásiť/prihlásiť sa u správcu bytového domu má kupujúci a predávajúci len pri bytoch.
Pôvodný vlastník nehnuteľnosti (predávajúci) má povinnosť odhlásiť sa a nový vlastník nehnuteľnosti (kupujúci) má povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu, t.j. správcovskej spoločnosti. Túto povinnosť by ste mali splniť bezodkladne po nadobudnutí vlastníckeho práva. Správca pri prihlasovaní oznámi kupujúcemu číslo úctu, kam má posielať úhrady za plnenia a príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv, a od predávajúceho získa novú adresu na zaslanie vyúčtovania za posledný rok.
 

6. Prepis energií a služieb
 

7. Daňové a ohlasovacie povinnosti


Do 30 dní od povolenia vkladu do katastra nehnuteľností je potrebné navštíviť správcu dane z nehnuteľností a splniť si tzv. ohlasovaciu povinnosť z nadobudnutia nehnuteľnosti (ide o príslušný obecný alebo mestský úrad), kde je potrebné preukázať sa listom vlastníctva a kópiou kúpnej zmluvy.
Je potrebné do 31.januára nasledujúceho roka vyplniť daňové priznanie z vlastníctva nehnuteľnosti (toto daňové priznanie sa podáva iba prvýkrát resp. pokiaľ nenastane zmena).
 

8. Komunálny odpad


Taktiež je potrebné navštíviť príslušný obecný alebo mestský úrad a nahlásiť sa pre odvoz komunálneho odpadu.

TOP Nehnuteľnosti